Fragile Gallery from KING KONG

Creative & Art Direction  KuoHao Chung (Azure)

Photography Sanko CHI

Style KuoHao Chung (Azure)

Set and Production Saem Xu

Art and Set Design Giovenny Lee

Make-up Nash Chen, KuoWei Tseng

Hair Chian, Chi Lin

Lightning Josh Chang, ZhenKun Liao, Yueh Chu

Model Coco Zhou, Johana GavendovЗ, Hong, YaWen Li

Graphic Design Austin Zhu

Styling Assistant Joyce Chou, KuoChing Hsu

Make-up Assistant Guo, Jie En, Mumu

Hair Assistant Angel Hsiao

Art assistant Ruei, YuZheng Lin

TOP